Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416325 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phuong - ID: 1416325
 IP & Posted by:  123.23.116.109 on September 12, 2017 at 5:15pm
 Updated by:  September 24, 2017 at 9:52pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cà mau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Makup
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Đời người vốn vĩ vô thường lắm hãy trân trọng những gì đã có và hãy cho khi còn có thể Translate to English
 Free Time:  Xem phim đọc báo thích nấu ăn đi biển và những ngày lễ đi chùa cầu cho bá táng đc bình an Translate to English
 I Am:  Là một người sống nội tâm ít nói Tâm hướng thiện mông sao làm ra thật nhìu tiền để giúp những mãnh đời bất hạnh , có tham gia nhóm nấu ăn từ thiện ai cho gì nhận đó tuỳ duyên Translate to English
 Looking For:  Đối với tôi ko gì bằng có một mái ấm gd. Trọn vẹn . Tôi huy vọng tìm đc một nữa còn lại biết yêu thương trân trọng những gì đã có Translate to English

Back | Send Email to Phuong (ID: 1416325)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.