Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416458 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuan Huynh - ID: 1416458
 IP & Posted by:  1.53.25.142 on September 14, 2017 at 8:41am
 Updated by:  September 20, 2017 at 10:09pm
 Gender:  Gay
 Age:  29
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm thuê
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ở đời đâu phải mình muốn là được..... Translate to English
 Free Time:  Lúc rảnh rồi ngồi suy nghĩ những kỷ niệm buồn vui mà mình đã trải qua Translate to English
 I Am:  Hơi tự ti về bản thân mình Translate to English
 Looking For:  Kiếm một cái gì đó giành cho riêng mình mặc dù mơ ước đó chưa khi nào là của mình. Có đôi lúc mình có cảm giác cả thế giới này chỉ còn mỗi mình mình thì phải Translate to English

Back | Send Email to Tuan Huynh (ID: 1416458)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.