Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416822 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Long xuyen - ID: 1416822
 IP & Posted by:  115.77.192.114 on September 19, 2017 at 8:03pm
 Updated by:  January 22, 2018 at 7:46pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  long xuyen
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  làm tốt công việc hiện tại và chăm sóc gia đình của mình thật tốt Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim, đi du lịch Translate to English
 I Am:  thẳng thắn, quyết đoán, hòa đồng, biết quan tâm đến người khác Translate to English
 Looking For:  sống có trách nhiệm, biết quan tâm đến người thân Translate to English

Back | Send Email to Long xuyen (ID: 1416822)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.