Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416908 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

An - ID: 1416908
 IP & Posted by:  113.172.26.141 on September 21, 2017 at 3:06am
 Updated by:  March 24, 2018 at 10:40pm
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống vui vẻ ! Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, nấu ăn... Translate to English
 I Am:  Tôi là người hoà đồng, biết cảm Thông và chia sẻ! Translate to English
 Looking For:  Là người hiền , biết quan tâm và lo lắng cho nhau! Không quá trẻ con và sống có tâm! Vậy là đủ rồi! Translate to English

Back | Send Email to An (ID: 1416908)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.