Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417116 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gérard - ID: 1417116
 IP & Posted by:  82.242.62.192 on September 24, 2017 at 7:15am
 Updated by:  October 3, 2018 at 6:50am
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Denver
 State/Province:  Colorado
 Zip:  80138
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Retired
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc sống và công việc đã ổn định,mong có thể tìm được 1 nữa còn lại của mình Translate to English
 Free Time:  xem phim ,nghe nhạc,đi du lịch. Translate to English
 I Am:   Là người rất la hiền, vui tính, sống chân thành Translate to English
 Looking For:  Tim 1 nguoi ban chan that .vui tinh va ổn định , cùng nhau chia sẻ vui buồn. Tôi không có trả lơì những người không có hình, xin lổi trước. Translate to English

Back | Send Email to Gérard (ID: 1417116)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.