Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417136 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Linh - ID: 1417136
 IP & Posted by:  27.78.90.49 on September 24, 2017 at 5:37pm
 Updated by:  July 27, 2019 at 6:38pm
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp Hồ Chí Min
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn cùng cảnh ...tựa vai nhau đi nốt cuộc đời . Translate to English
 Free Time:  Đọc sách - Đi lang thang nhìn và ngẫm bể đời ... Translate to English
 I Am:   Cười nhiều để quên chuyện hôm qua nhưng nghiêm túc chuyện ngày mai... Thiên hạ nói : " Anh già hâm " Translate to English
 Looking For:   Người phụ nữ có lòng vị tha ; Người mong muốn một mái ấm gia đình ... Translate to English

Back | Send Email to Trần Linh (ID: 1417136)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.