Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417154 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tran thị mỹ - ID: 1417154
 IP & Posted by:  64.233.173.19 on September 24, 2017 at 10:41pm
 Updated by:  September 8, 2018 at 5:04pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cao lãnh
 State/Province:  South Dakota
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cố gắng phấn đấu de sau nay co cuoc song tốt hơn Translate to English
 Free Time:  Xem phim Va di uống cape thu giản Translate to English
 I Am:  Hiền lành vui tính thật thà .yêu thật lòng. Thích giúp người lúc khó khăn. Translate to English
 Looking For:  Hiện tại minh mo coi cha mẹ song một mình nen muốn tìm người ban doi thật lòng .dung dua giỡn. Nghiêm chỉnh. Tìm ban doi lớn tuổi .ga lăng thong cam cho nhau. Translate to English

Back | Send Email to Tran thị mỹ (ID: 1417154)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.