Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417161 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Love_1_more - ID: 1417161
 IP & Posted by:  27.74.247.12 on September 25, 2017 at 12:42am
 Updated by:  September 25, 2017 at 7:43pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm tiền, có gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Xem fim, online, cafe Translate to English
 I Am:  Hiền, vui vẻ, biết nghĩ và cảm thông lẫn nhau, chín chắn, có học thức. Translate to English
 Looking For:   Vui vẻ, cảm thông, chia sẻ được với nhau, cùng muốn có mối quan hệ nghiêm túc và lâu bền. Tìm hiểu, trao đổi sẽ biết rõ nhau hơn. Translate to English

Back | Send Email to Love_1_more (ID: 1417161)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.