Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417305 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bi Trần - ID: 1417305
 IP & Posted by:  14.230.9.19 on September 27, 2017 at 12:59am
 Updated by:  September 29, 2017 at 9:50pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  LongXuyên-AnGia
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  NVBH
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm mối quan hệ lâu dài Translate to English
 I Am:  Hòa đồng,ít nói khi lần đầu tiếp xúc. Translate to English
 Looking For:  Họp tính thì tiến tới,không quan trọng tuổi tác. Translate to English

Back | Send Email to Bi Trần (ID: 1417305)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.