Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417315 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Châu - ID: 1417315
 IP & Posted by:  42.113.161.30 on September 27, 2017 at 3:49am
 Updated by:  December 11, 2017 at 7:54pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Can tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt công việc mình đang làm..!! Translate to English
 Free Time:  ....... Translate to English
 I Am:  Không hoàn hảo... nhưng Tôi chắc chắn rằng bạn là người cuối cùng Tôi yêu thương và đi hết quãng đường còn lại....❤️🌈☘️ Translate to English
 Looking For:  1 người đủ bản lãnh che mưa chắn gió và 1 trái tim chung thuỷ để cùng nhau đi đến cuối cuộc đời..❤️ Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Châu (ID: 1417315)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.