Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417666 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huệ Nguyễn - ID: 1417666
 IP & Posted by:  113.161.81.149 on October 1, 2017 at 1:18am
 Updated by:  October 1, 2017 at 8:32pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên Bán Hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn có một người bạn để cùng xây dựng hạnh phúc gia đình, không đùa giỡn. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, đi du lịch Translate to English
 I Am:  Tôi là người vui vẻ, giản dị, sống hơi nội tâm một chút 😄 Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm một nguoi bạn chân thật, không đùa giỡn và biết đồng cảm Translate to English

Back | Send Email to Huệ Nguyễn (ID: 1417666)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.