Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417718 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Trang - ID: 1417718
 IP & Posted by:  113.180.92.49 on October 1, 2017 at 9:12pm
 Updated by:  February 18, 2018 at 8:23pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim người thực sự hiểu và chia sẽ những buồn vui tròn cuộc sống.giup đỡ nhau lúc khó khăn.niềm vui va tiếng cười luôn đầy ắp. Translate to English
 Free Time:  Thích đi du lịch nhiều nơi nhưng đó chỉ là mơ ước chưa thực hiẹn được. Translate to English
 I Am:  Sống thật,vui ve.hieu ngkhac vả chân tình Translate to English
 Looking For:  Từ 36-39 tuổi,có công ăn việc làm ổn định,làm nail cũng được(vì em cũng làm nail) hiền lành,lo lắng cho gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Trang (ID: 1417718)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.