Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417733 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duc Pham - ID: 1417733
 IP & Posted by:  76.89.212.112 on October 2, 2017 at 12:19am
 Updated by:  October 3, 2017 at 12:45am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  GG
 Zip:  928..
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  đi cày
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người hợp với mình và ngược lại...tôn trọng lẫn nhau. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, coi TV, gym, vv.. Translate to English
 I Am:  hẳng thắng, ít nói...nói thì làm, lãng mạn, hài hước, vv... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn 30-36 tuổi nếu hợp sẽ tiếng xa Translate to English

Back | Send Email to Duc Pham (ID: 1417733)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.