Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418033 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Thanh - ID: 1418033
 IP & Posted by:  14.237.71.223 on October 5, 2017 at 5:39am
 Updated by:  January 11, 2018 at 8:53pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Officer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Học hỏi, tiến xa hơn trong sự nghiệp và mục tiêu quan trọng hơn là muốn tìm một người chân thành chính chắn để tìm hiểu và đi đến hôn nhân . Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem film, shopping, nấu ăn và du lịch cùng gia đình Translate to English
 I Am:  Tôi không hoàn hảo nhưng tôi là duy nhất Translate to English
 Looking For:  Chân thành, vui tính, chung thủy Translate to English

Back | Send Email to Thanh Thanh (ID: 1418033)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.