Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418124 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jacqueline Tran - ID: 1418124
 IP & Posted by:  104.58.134.149 on October 6, 2017 at 9:07am
 Updated by:  October 6, 2017 at 8:46pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  san antonio
 State/Province:  Texas
 Zip:  79258
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  vườn hồng đã khép cửa...khách ghé thăm vườn nhắm đầu tư không được xin lui bước nhẹ nhàng đừng dẫm nát vườn ,tội nghiệp chủ vườn cất công dọn dẹp...xin cảm ơn Translate to English
 Free Time:  nothing Translate to English
 I Am:  Có những khi tốn cả đời người để nhận ra 1 người nhưng đôi khi chỉ tốn 5 phút cũng đủ thấu hiểu 1 người... Translate to English
 Looking For:  không phải người sinh năm 1975...muốn tìm bạn đơn giản là bạn Translate to English

Back | Send Email to Jacqueline Tran (ID: 1418124)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.