Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418145 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

YEN💍NHI - ID: 1418145
 IP & Posted by:  103.199.48.93 on October 6, 2017 at 11:14am
 Updated by:  October 20, 2017 at 9:13pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Education and trainin
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Find a life long partner Translate to English
 Free Time:  Ngắm cây cảnh, thiên nhiên hoa lá Tín ngưỡng và cầu nguyện Từ thiện Dancing Translate to English
 I Am:  em Có Con và yêu thương tre con Yeu thien nhien Thương người Dễ mềm lòng Mit ướt Không dễ dãi (I am so sorry about this as I have received so many scam messages;therefore, when we talk in private I shall ask for location sharing via apps to verify) Translate to English
 Looking For:  chân thành và biet thông cảm và hướng đến mối quan hệ bền chặt lau dai Ai đang có vợ có hoặc đang có người yêu rồi xin đừng lien lac em Tìm bạn gái ngắn ngày, vui chơi tạm bới cũng đừng email em Translate to English

Back | Send Email to YEN💍NHI (ID: 1418145)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.