Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418364 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìmbandoi - ID: 1418364
 IP & Posted by:  14.161.24.97 on October 9, 2017 at 8:53pm
 Updated by:  October 11, 2017 at 9:16am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm Một người chấp nhận đi cùng tôi hết quang đời còn lại. Translate to English
 Free Time:  Xem phim. Nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Trung thực. Nhưng rất bất hạnh. Translate to English
 Looking For:  Đàn ông lớn tuổi hơn. Nghiêm túc. Biết chia sẻ. Ko đùa giỡn.ko phân biệt gần xa. Xin cám ơn. Translate to English

Back | Send Email to Tìmbandoi (ID: 1418364)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.