Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418381 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Duyên - ID: 1418381
 IP & Posted by:  101.99.56.28 on October 10, 2017 at 12:47am
 Updated by:  February 23, 2018 at 6:36pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Nói sau Translate to English
 Free Time:  Nấu những món ăn mới, đọc sách, coffee tán gẫu với bạn bè Translate to English
 I Am:  Tôi là một người luôn vui vẻ, thân thiện và hài hước. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông thích hợp để tiến tới hôn nhân. Translate to English

Back | Send Email to Tìm Duyên (ID: 1418381)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.