Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418399 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vũ Vũ - ID: 1418399
 IP & Posted by:  116.108.165.249 on October 10, 2017 at 5:41am
 Updated by:  October 10, 2017 at 10:32pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  osin
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có cuộc sống ổn định...🤑🤑🤑 Translate to English
 Free Time:  chơi thể thao...🏋🏻☺️..ai kêu làm việc gì thì làm việc đó...🤑🤑 Translate to English
 I Am:  nhiệt tình...cởi mở...hoà đồng...🤗🤗🤗 Translate to English
 Looking For:  muốn làm quen với tất cả các bạn trên mọi miền đất nước.....🤝🤝🤝....hợp tính tình...😊😊😊..số phone: 0933639901 Translate to English

Back | Send Email to Vũ Vũ (ID: 1418399)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.