Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418953 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thi - ID: 1418953
 IP & Posted by:  112.197.224.236 on October 17, 2017 at 6:48am
 Updated by:  December 8, 2017 at 8:23pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bến Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cứ sống tốt rồi lòng sẽ vui Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, làm việc nhà Translate to English
 I Am:  Thích cười, ăn nhiều, thích trẻ con, thích giúp đỡ người khác, chân thành vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Sự chân thành, bao dung biết chuyện, thiệt tình và thật lòng trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Thi (ID: 1418953)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.