Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419089 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ánh Hồng - ID: 1419089
 IP & Posted by:  113.170.124.206 on October 18, 2017 at 10:20pm
 Updated by:  October 19, 2017 at 8:28pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thêm bạn thêm một niềm vui Translate to English
 Free Time:  Đọc báo ,nghe nhac,truyện cười ,xem hài Translate to English
 I Am:  Nói về tôi thì nói xạo hãy tiếp xúc thì sẽ biết rõ ,nhưng mình thì hoà đồng vui vẻ,luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu. Translate to English
 Looking For:  Một người cùng tôn giáo,lo lắng ,ga lăng,nhưng phải chung tình. Translate to English

Back | Send Email to Ánh Hồng (ID: 1419089)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.