Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419288 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vupham - ID: 1419288
 IP & Posted by:  113.182.208.15 on October 21, 2017 at 1:07pm
 Updated by:  October 21, 2017 at 10:20pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  Receptionist
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một người yêu thương, chăm sóc cho mình Translate to English
 Free Time:  Đọc sách uống cf. Translate to English
 I Am:  24 tuổi rồi. Cũng đc đã đủ lớn để biết mình muốn gì và cần gì Translate to English
 Looking For:  Bạn bè nếu hợp thì có thể tiến xa hơn Translate to English

Back | Send Email to Vupham (ID: 1419288)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.