Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419356 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kevin Võ - ID: 1419356
 IP & Posted by:  116.109.172.45 on October 22, 2017 at 10:15am
 Updated by:  October 23, 2017 at 1:14am
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Rach Gia
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có 1 gia đình hp Translate to English
 Free Time:  Cafe, nghe nhạc, tập thể thao Translate to English
 I Am:  Trầm tính, ít nói nhưng hòa đờng bạn bè Translate to English
 Looking For:  Hiền, hiểu chồng, thông cảm cho chồng. Vì đã có 1 lần nhưng mà vì ko tìm hiểu kỷ càng, sau khi quen nhau dc 6 tháng hấy tính tình cũng đuợc. Nên tiến tối hôn nhân. Nhưng mà cuối cùng vẫn không đi tiếp đc. Hy vọng hãy hiểu cho anh.08 882 87 882 Translate to English

Back | Send Email to Kevin Võ (ID: 1419356)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.