Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419534 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anthony Le - ID: 1419534
 IP & Posted by:  66.249.82.74 on October 24, 2017 at 8:52pm
 Updated by:  March 9, 2018 at 12:58am
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  California
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  Hãy cho anh một cơ hội được làm bạn, để cả 2 cùng tìm hiểu về nhau Mong tìm được bạn gái và tiến tới hôn nhân. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn gái dễ nhìn, chân thật, sống tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to Anthony Le (ID: 1419534)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.