Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419951 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phùng Chí Bả - ID: 1419951
 IP & Posted by:  27.3.32.22 on October 28, 2017 at 3:48pm
 Updated by:  October 28, 2017 at 9:31pm
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  giải trí
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mở quán cf, hoặc ks, Translate to English
 Free Time:  bên gia đình là trên hết Translate to English
 I Am:  con người còn trẻ, có mục tiêu phấn đấu nhất định, có định kiến lập trường !! Translate to English
 Looking For:  Nữ Translate to English

Back | Send Email to Phùng Chí Bả (ID: 1419951)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.