Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420134 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hung harrison - ID: 1420134
 IP & Posted by:  185.182.81.71 on October 30, 2017 at 1:28pm
 Updated by:  December 21, 2017 at 6:42pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  california
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  surgeon UN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mối quan hệ lâu dài và hôn nhân Translate to English
 Free Time:  thư giãn, vui chơi Translate to English
 I Am:  Tôi chỉ là một người đàn ông yêu thương và tử tế với ý thức trách nhiệm rất lớn Translate to English
 Looking For:  Tôi chỉ muốn một người phụ nữ tốt, người sẽ đưa tôi như tôi, đối xử với tôi như tôi xứng đáng và tôi có thể yêu hoàn toàn Translate to English

Back | Send Email to hung harrison (ID: 1420134)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.