Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420483 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhân - ID: 1420483
 IP & Posted by:  14.187.77.177 on November 3, 2017 at 5:06am
 Updated by:  November 3, 2017 at 10:38pm
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên marketing
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn để nói chuyện Translate to English
 Free Time:  Xem phim, đi Cafe, nghe nhạc, du lịch Translate to English
 Looking For:  Dễ thương, không cần giỏi nấu ăn, chăm chỉ, biết đối xử tốt vớ mọi người, có chính kiến riêng của mình Translate to English

Back | Send Email to Nhân (ID: 1420483)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.