Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420501 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

May - ID: 1420501
 IP & Posted by:  14.186.47.49 on November 3, 2017 at 8:51am
 Updated by:  March 30, 2018 at 9:32pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Bank
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Đi cafe đọc sách, xem phim, nghe nhạc, shopping và đi du lịch. Translate to English
 I Am:  Dễ gần, sống tình cảm.... hãy tìm hiểu tôi để hiểu về tôi. Translate to English
 Looking For:  Tìm một người muốn hiểu tôi, và cho tôi sự tin tưởng, cho tôi cảm nhận 1 sự chân thành, không nói dối, thật lòng yêu thương tôi... Translate to English

Back | Send Email to May (ID: 1420501)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.