Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420577 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phạm thuý - ID: 1420577
 IP & Posted by:  14.186.117.177 on November 4, 2017 at 8:01am
 Updated by:  December 26, 2017 at 3:05am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Kiên giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm có nhiều tiền làm từ thiện Translate to English
 Free Time:  Nghe thuyết pháp Translate to English
 I Am:  Trầm tính Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn tìm một người thật lòng thương yêu tôi để cùng tôi đi hết quảng đường còn lại. Translate to English

Back | Send Email to Phạm thuý (ID: 1420577)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.