Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420705 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duyên Lê - ID: 1420705
 IP & Posted by:  123.21.242.153 on November 6, 2017 at 3:05am
 Updated by:  November 6, 2017 at 8:15pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành bậc bậc đại học, có công việc ổn định và du lịch nhiều nơi Translate to English
 Free Time:  Viết, nghe nhạc, đọc sách Translate to English
 I Am:  Sống nội tâm, thích nơi yên tĩnh Translate to English
 Looking For:  Chững chạc, trưởng thành, sống tâm lí Translate to English

Back | Send Email to Duyên Lê (ID: 1420705)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.