Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420749 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

50 sắc thái - ID: 1420749
 IP & Posted by:  210.245.101.130 on November 6, 2017 at 5:45pm
 Updated by:  January 4, 2019 at 1:40am
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  HCM City
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  Kiếm tiền mua xe hơi...hihii Translate to English
 Free Time:  Lướt web, Caphe, Nghe nhạc, Xem phim, Du Lịch.... Translate to English
 I Am:  Một người vui tính, nghĩ nhiều cho người khác, luôn luôn lắng nghe... Translate to English
 Looking For:  Một Người bạn để nói chuyện, chia sẻ những điều biết và chưa biết về Cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to 50 sắc thái (ID: 1420749)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.