Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420765 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bao Nam - ID: 1420765
 IP & Posted by:  171.249.196.35 on November 7, 2017 at 12:08am
 Updated by:  May 31, 2018 at 2:45pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Wesminster
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái để yêu và tiến xa Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem báo, đi du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoàng đồng, lịch sự Translate to English
 Looking For:  Bạn gái vui vẻ, hoạt bát, hình thức dễ thương (không cần đẹp) và có ý định kết hôn - Không quen chơi qua đường Translate to English

Back | Send Email to Bao Nam (ID: 1420765)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.