Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420979 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

luckystar - ID: 1420979
 IP & Posted by:  27.3.32.92 on November 9, 2017 at 12:30pm
 Updated by:  September 17, 2018 at 12:50am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Mong Gặp người đàn ông có tấm lòng nhân hậu ,có nghề nghiệp ổn định ,biết quan tâm chăm sóc vợ con,không gia trưởng và có sở thích lành mạnh để đi đến hôn nhân. Translate to English
 Free Time:  Thường đọc sách ,coi phim,nghe nhạc những lúc rảnh rỗi. Translate to English
 I Am:  Tôi hiền lành thật thà ,yêu thương gia đình,đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Translate to English
 Looking For:  Mong gặp người đàn ông có tấm lòng nhân hậu ,không gia trưởng có nghề nghiệp ổn định ,có sở thích lành mạnh. Translate to English

Back | Send Email to luckystar (ID: 1420979)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.