Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421510 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lyly - ID: 1421510
 IP & Posted by:  14.187.109.135 on November 15, 2017 at 10:22pm
 Updated by:  March 11, 2018 at 9:55pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, cafe với bạn bè.. Làm những điều mình thích Translate to English
 I Am:  Đơn giản và thẳng thắn... Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông tốt, thẳng thắn và nghiêm túc trong các mối quan hệ. Dù bạn bè hay tình cảm cũng cần có sự nghiêm túc. Translate to English

Back | Send Email to Lyly (ID: 1421510)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.