Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421583 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Thao le - ID: 1421583
 IP & Posted by:  113.174.98.153 on November 16, 2017 at 9:37pm
 Updated by:  November 18, 2017 at 8:11pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Chuyên viên trang đ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 Free Time:  Vì không có thời gian rãnh rỗi nên chỉ muốn dc nghĩ ngơi lúc rảnh . Đương nhiên được nghe nhạc , xem phim , mua sắm thì càng thích. Translate to English
 I Am:  Sống chân thành , đơn giản . ( đôi lúc hơi khó tính ) Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn không vướng bận gia đình . Biet quan tâm , cũng chân thành nhu mình . Lãng mạn càng tốt Translate to English

Back | Send Email to Thanh Thao le (ID: 1421583)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.