Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421932 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nam vo - ID: 1421932
 IP & Posted by:  113.161.74.112 on November 21, 2017 at 10:43pm
 Updated by:  July 3, 2018 at 12:53am
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Ho chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Lập trình viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Được thăng chức trong công việc, tạo cơ sở kinh doanh riêng Translate to English
 Free Time:  Đá bóng, tập gum, đi du lịch, cafe... Translate to English
 I Am:  Tính tình vui vẻ. Đôi khi trầm tính, thích thể thao, và du lịch. Translate to English
 Looking For:  Biết suy nghĩ, tính tình vui vẻ, thích du lịch giống mình. Đặc biệt muốn tìm kiếm 1 tình yêu nghiêm túc. Translate to English

Back | Send Email to Nam vo (ID: 1421932)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.