Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422119 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DUYÊN PHẬN - ID: 1422119
 IP & Posted by:  113.185.14.209 on November 24, 2017 at 8:53pm
 Updated by:  November 25, 2017 at 10:03pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Long Xuyên
 Zip:  +84949686004
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu ở nước ngoài, yêu thương thật lòng và đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Thích hòa đồng Translate to English
 Looking For:  người yêu ở nước ngoài có công việc ổn định, biết yêu thương và tôn trọng người yêu. +84 chín bốn..chín sáu tám sáu.. không không bốn... Translate to English

Back | Send Email to DUYÊN PHẬN (ID: 1422119)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.