Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422201 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh - ID: 1422201
 IP & Posted by:  123.20.183.50 on November 26, 2017 at 1:10am
 Updated by:  January 12, 2018 at 7:26pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân Viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc để đi đến hôn nhân. Translate to English
 Free Time:  Xem Tivi. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng, cầu tiến trong công việc. Translate to English
 Looking For:  Tốt bụng, công việc ổn định, nghiêm túc. Translate to English

Back | Send Email to Linh (ID: 1422201)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.