Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422290 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

lan nguyen - ID: 1422290
 IP & Posted by:  121.208.161.63 on November 27, 2017 at 12:58am
 Updated by:  August 1, 2018 at 1:55am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Victoria , Melbo
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Housewife
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn lâu dài Translate to English
 Free Time:  Cook, nghe nhac, xem hài ... Translate to English
 I Am:  Tôi là một người phụ nữ của gia đình, thật thà, đa cảm nhưng mạnh mẽ, thích lãng mạn... Translate to English
 Looking For:  Tìm một người đàn ông thật lòng muốn làm bạn , biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, biết chia sẻ... Translate to English

Back | Send Email to lan nguyen (ID: 1422290)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.