Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422418 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Ngân Trang - ID: 1422418
 IP & Posted by:  113.162.195.42 on November 27, 2017 at 8:11pm
 Updated by:  November 30, 2017 at 8:47pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần thơ
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kỹ thuật viên spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   Quản lý spa nhỏ của riêng mình .....??? Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , xem phim , shopping ??... Translate to English
 I Am:  Thẳng tính , hoà đồng , sống tình cảm , và cũng hơi nóng tính ?? Translate to English
 Looking For:  Biết thông cảm , chia sẻ , cv và nghề nghiệp ổn định ??? Ko hút thuốc càng tốt ,, Translate to English

Back | Send Email to Kim Ngân Trang (ID: 1422418)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.