Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422420 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Xì po dâu - ID: 1422420
 IP & Posted by:  113.162.195.42 on November 27, 2017 at 8:40pm
 Updated by:  November 29, 2017 at 8:55pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  An giang
 State/Province:  USA
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Chăm sóc da
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sự nghiệp ổn định, độc lập về tài chính Translate to English
 Free Time:  Xem phim , đọc sách , nghe nhạc , shopping Translate to English
 I Am:  Hoà đồng , gần gũi , sống tình cảm , chân thành Translate to English
 Looking For:  Biết quan tâm , biết lắng nghe và chia sẽ mọi thứ trong cuộc sống , chân thành ... Translate to English

Back | Send Email to Xì po dâu (ID: 1422420)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.