Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422473 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Nam - ID: 1422473
 IP & Posted by:  113.161.206.193 on November 28, 2017 at 10:24am
 Updated by:  February 7, 2018 at 9:14pm
 Gender:  Gay
 Age:  35
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 State/Province:  California
 Zip:  0084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh nho
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  gia đình và những đứa trẻ! Translate to English
 Free Time:  cafe, tap gym,.... Translate to English
 I Am:  phong cach. zalo: khong chin khong ba, chín bay bon, mot chin sau. Translate to English
 Looking For:  Hãy để trái tim của tôi tra loi khi gap ban nhe!Hãy cho tôi niềm tin vào tình yêu! Làm ơn đi! Translate to English

Back | Send Email to Trần Nam (ID: 1422473)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.