Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422905 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

VỢ YÊU ĐÂY - ID: 1422905
 IP & Posted by:  42.112.228.39 on December 4, 2017 at 6:08am
 Updated by:  December 7, 2017 at 3:13am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  VINH
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  GIÁO VIÊN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  YÊU LÀ CƯỚI Translate to English
 Free Time:  ĐỦ VIỆC aANH YÊU Ạ. Translate to English
 I Am:  Tôi là giáo viên. tôi li dị hiện giờ sống 1 mình. Translate to English
 Looking For:  đàn ông đích thực, muốn lấy vợ. SDTem là 0122 335 3659. hay gửi thư vào gmail cho Thủy: burningpassion1971@gmail.com Translate to English

Back | Send Email to VỢ YÊU ĐÂY (ID: 1422905)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.