Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422953 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

♛ Phúc Pink - ID: 1422953
 IP & Posted by:  123.22.92.211 on December 5, 2017 at 6:46am
 Updated by:  February 28, 2018 at 12:57am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sóc trăng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Thư Ký
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một các kín đáo. Translate to English
 Free Time:  Sẽ làm nhưng gì bản thân thấy vui vẻ nhất Translate to English
 I Am:  Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh. Translate to English
 Looking For:  Người hiểu tình yêu, cả đời chỉ yêu một lần. Kẻ yêu năm lần bảy lượt, thích mới chán cũ, chỉ là kẻ đùa giỡn với tình yêu. Fone : 0905612107 ( Sẽ dễ trò chuyện hơn ) Translate to English

Back | Send Email to ♛ Phúc Pink (ID: 1422953)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.