Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423119 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Heri - ID: 1423119
 IP & Posted by:  1.54.114.36 on December 8, 2017 at 12:58am
 Updated by:  June 30, 2018 at 4:48am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Singer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  1 mái ấm gia đình ,1 người đàn ông đúng nghia .Gia đình là trên hết Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac ,đi hat Translate to English
 I Am:  Chân thành .Nhiêt tình ,vui ve ,thẳng tính Translate to English
 Looking For:  Hop nhau,hiêu nhau ,chia se voi nhau tât ca moi chuyen trong cuôc song .Hop se tiên xa.Cân tim 1 nguoi sông thẳng sông thât,ko gai gu lang nhang.Ko noi xao Translate to English

Back | Send Email to Heri (ID: 1423119)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.