Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423400 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chan Thanh - ID: 1423400
 IP & Posted by:  116.108.223.33 on December 12, 2017 at 5:26am
 Updated by:  January 30, 2018 at 7:41am
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định, sống an vui hạnh phúc... Translate to English
 Free Time:   Xem tin, nghe giảng Pháp, đọc sách để thêm kiến thức,làm thiện nguyện, du lịch đó đây, thích tới những nơi có thiên nhiên hoang sơ, thanh bình... Translate to English
 I Am:   Chu đáo, nghiêm khắc với bản thân nhưng dễ hòa đồng... Translate to English
 Looking For:  Chân thành,thẳng thắng mọi việc, hiểu, chia sẻ cảm thông nhau để tìm một mối quan hệ nghiêm túc -> cùng nhau xây dựng gia đình... Translate to English

Back | Send Email to Chan Thanh (ID: 1423400)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.