Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423436 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TN - ID: 1423436
 IP & Posted by:  116.102.130.79 on December 12, 2017 at 8:46pm
 Updated by:  January 14, 2018 at 6:17am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  cố gắng làm việc lo cho gia đình tốt hơn cũng như có thể đảm bảo cho gia đình nhỏ của mình sau này! Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc và xem phim. Translate to English
 I Am:  sống nội tâm nhưng hòa đồng... Translate to English
 Looking For:   Translate to English

Back | Send Email to TN (ID: 1423436)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.