Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423459 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bình Minh - ID: 1423459
 IP & Posted by:  42.117.221.253 on December 13, 2017 at 4:11am
 Updated by:  February 28, 2018 at 12:54am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Sales admin
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm 1 người phù hợp để bắt đầu 1 mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài Translate to English
 Free Time:  tập gym, hang out với bạn bè, nghe nhạc, xem film... Translate to English
 I Am:  nhẹ nhàng, vui vẻ, cởi mở, biết lắng nghe và chia sẻ,... Translate to English
 Looking For:  thành đạt, có sự nghiệp ổn định, nghiêm túc, điềm đạm, có thể ở vn hoăc nc ngoài, mẫu người đàn ông của gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Bình Minh (ID: 1423459)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.