Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423766 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quế Anh - ID: 1423766
 IP & Posted by:  14.234.208.155 on December 17, 2017 at 2:37pm
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  TânAn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đi tìm hạnh phúc trong một cuộc đời. Translate to English
 Free Time:  làm việc thường ngày như nấu ăn, tưới cây hoa kiểng, tịnh tâm. Translate to English
 I Am:  Hiền, hòa nhã, trọng tình, là mẫu phụ nữ Á Đông,tin luật nhân quả,hướng thiện. Translate to English
 Looking For:  Thật lòng đi tìm bạn đời. Translate to English

Back | Send Email to Quế Anh (ID: 1423766)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.