Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423795 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kevin - ID: 1423795
 IP & Posted by:  50.99.189.217 on December 18, 2017 at 1:56am
 Updated by:  December 19, 2017 at 4:56am
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Calgary
 State/Province:  Alberta
 Zip:  5050
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Tech
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hướng về phía trước... Translate to English
 Free Time:  Cafe' với bạn bè, xem phim, nghe nhac... Translate to English
 I Am:  Bình thường, vui vẽ, hoà đồng và nghiêm túc trong tình cảm. Thích du lịch đó đây,thám hiểm thiên nhiên hoang giã, các sinh hoạt ngoài trời như trượt tuyết, đi bộ công viên quốc gia, cắm trại, câu cá... Translate to English
 Looking For:  Người bạn tương lai hiền, vui vẽ, dễ nhìn, để cùng đồng hành trong cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Kevin (ID: 1423795)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.